progresio_logo_wspomaganie1_1jpgPunkt przedszkolny pracuje w oparciu o założenia Stosowanej Analizy Zachowania i Stosowanych Zachowań Werbalnych.  Terapia oparta na założeniach SAZ opiera się na behawioralnych metodach oddziaływania. 

Według badań jest ona najbardziej efektywną terapią  dla osób ze spektrum autyzmu. Wczesna i skuteczna terapia behawioralna zmniejsza nasilenie objawów autystycznych, tym samym daje szansę na duże osiągnięcia w rozwoju dziecka i stopniowe jego wdrażanie do grupy rówieśniczej - przedszkolnej i szkolnej. Istotne jest to, aby dziecko jak najwcześniej (najlepiej przed 3-4 rokiem życia) rozpoczęło intensywną terapię w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo.

W terapii główny nacisk kładziemy na rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz umiejętności społecznych dziecka. Indywidualna terapia dziecka przebiega na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno–Terapeutycznego, który sporządzony zostaje w oparciu o rzetelną diagnozę umiejętności językowych i społecznych dziecka, analizę dokumentów (orzeczenia) oraz wywiad z rodzicami. 

Program ten jest regularnie  aktualizowany oraz omawiany z rodzicami w trakcie comiesięcznych spotkań. Punkt przedszkolny realizuje podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Podczas każdych zajęć, w których bierze udział dziecko, dodatkowo  realizowane są cele terapeutyczne.

Rodzice zapraszani są do udziału w zajęciach na terenie placówki, dzięki czemu mają możliwość kontynuowania pracy terapeutycznej w domu.

Nasi terapeuci to osoby pełne pasji i zaangażowania, posiadający wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje, pracujący pod superwizją terapeuty behawioralnego.


ORGANIZACJA

Punkt przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30–13:30. 

 W trakcie dnia organizowane są dwa posiłki: śniadanie  i obiad.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie w wymiarze 5 godzin dziennie (4 godziny terapii grupowej i 1 godziny terapii indywidualnej w grupie dwuosobowej).  

Zajęcia prowadzone są w grupach czteroosobowych (maksymalnie w sześcioosobowych) przez dwóch (trzech) terapeutów.

Podczas każdego dnia w przedszkolu realizowane są:

  • indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne i edukacyjne,
  • zajęcia rytmiczno–ruchowe,
  • ćwiczenia logopedyczne,
  • zajęcia stymulujące zmysły,
  • trening umiejętności samoobsługowych,
  • trening rozwoju umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Dodatkowo dzieci biorą udział w zajęciach Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, zajęciach kulinarnych, logorytmicznych, sensoplastycznych, terapii logopedycznej i integracji sensorycznej.

Uczestniczą ponadto w wycieczkach edukacyjnych i imprezach okolicznościowych.

 

REKRUTACJA

Zapisy do grupy przedszkolnej trwają cały rok. Przyjmujemy dzieci od 2, 5 do 6 roku życia.

 

OPŁATY

Pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym jest bezpłatny. Dodatkowo dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach z integracji sensorycznej.


GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW

Punkt przedszkolny organizuje dla rodziców grupę wsparcia. Spotkania odbywają się cyklicznie (raz w miesiącu), dają one rodzicom poczucie więzi i wsparcia, umożliwiają dzielenie się własnymi przeżyciami i doświadczeniami. Grupa wsparcia pozwala odnaleźć nowe, sprawdzone przez innych, wartościowe sposoby radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny. 

SZKOLENIA DLA RODZICÓW
Punkt przedszkolny organizuje bezpłatne szkolenia dla rodziców dzieci przedszkolnych, dzięki którym poznają teoretyczne założenia terapii behawioralnej oraz podniosą swoje kompetencje rodzicielskie w szczególności dotyczące pracy z dzieckiem z ASD w środowisku domowym. 

 

Istnieje możliwość dodatkowej terapii indywidualnej, 

w zależności od potrzeb dziecka (odpłatnej).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Zespół Progressio