1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)-60 min.-zajęcia bezpłatne (od 01.01.2018r.).
 2. Konsultacje dietetyczne (żywienie dzieci z autyzmem, diety eliminacyjne)-czas oraz cena ustalane indywidualnie.
 3. Integracja sensoryczna-diagnoza 2-3h-wywiad + testy-250,00 zł.
 4. Integracja sensoryczna-terapia 60 min. (w tym 10 min. na omówienie)-70,00 zł.
 5. Logopedia-diagnoza 60-90 min.-90,00 zł. 
 6. Logopedia-terapia 45 min.-60,00 zł. 
 7. Terapia pedagogiczna (dla dzieci z problemami szkolnymi) - 60 min. - 50,00 zł. 
 8. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne 45-50 min.-50,00 zł.
 9. Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe-zabawy ruchowe z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 40 min.-25,00 zł. 
 10. Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe-zajęcia sensoplastyczne 40 min.-25,00 zł. 
 11. Konsultacje domowe-koszt ustala się indywidualnie. 
 12. Konsultacje środowiskowe (przedszkole, szkoła) 60 min.-100,00 zł.
 13. Wywiad wstępny dotyczący terapii dziecka 60 min.-60,00 zł. 
 14. Terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu-diagnoza umiejętności językowych i społecznych dziecka-cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości spotkań. 
 15. Terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu-opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego IPET na podstawie diagnozy-120,00 zł. 
 16. Terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu-zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych 30 min.-40,00 zł. 
 17. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku szkolnym-zajęcia indywidualne 60 min.-70,00 zł.
 18. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku szkolnym-zajęcia grupowe (grupa 2-4 os.) 60 min.-55,00 zł.